Missie/visie/strategie

- Missie:


Gemeente en andere overheden bijsturen in het belang van bewoners en de natuur. 

Gemeente blijkt namelijk zonder druk van buitenaf niet (voldoende) in staat om naast de waan van de dag, ook genoeg aandacht te houden voor belangen in de wijk en de natuur daaromheen.


- Visie:


In een goed bestuurde gemeente slaagt het stadsbestuur erin om zich te blijven richten op wat bewoners en de natuur nodig hebben. In een goed bestuurde gemeente is de politieke kleur van het Stadsbestuur minder van belang, dan de praktische aanpak. In een goed bestuurde gemeente is het Stadsbestuur steeds goed bereikbaar voor haar burgers, komt het Stadsbestuur haar afspraken met burgers na, handelt zij zoveel mogelijk in de openbaarheid, handelt zij controleerbaar en handelt zich niet openlijk tegen de wet en haar eigen regels en herstelt zij verkeerde beslissingen zo spoedig mogelijk.

Voorzover het Stadsbestuur hier niet (zo maar) in lijkt te slagen, is het goed om haar een handje te helpen, in persoonlijk gesprek, in de openbaarheid, in de media.


- Strategie

Om het Stadbestuur voor burgers en de omringende natuur te helpen verbeteren, blijkt vaak een langere adem nodig. Ook kan het nodig blijken om daarbij extra druk uit te oefenen in de media en/ of voor de rechter. Dat blijkt vaak een laatste stap, zodra de gewone mogelijkheden tot overleg en bijsturing uiteindelijk niet werken.